Värdegrund


Värdegrund

Vår värdegrund utgår från de fyra byggstenarna, personalkontinuitet, tillgänglighet, flexibilitet och närhet. Tillsammans ger detta den kvalitet och trygghet vi vill att Ni som kund och anhörig ska känna i ert val av oss som utförare. 

Personalkontinuitet: Du som kund och anhörig ska alltid veta vem som kommer till dig och antalet personer som ingår i ditt uppdrag ska vara så få som möjligt. Det är viktigt för oss att du som kund känner att personkemi mellan dig och vår personal stämmer.

Tillgänglighet: Är någonting som ska känneteckna kontakten mellan dig som kund/anhörig och oss i både ledning och personal. Kontakt med kund/anhörig står alltid i fokus.

Flexibilitet: För oss är ingenting omöjligt. Det är du som kund/anhörig som tillsammans med biståndshandläggaren bäst känner dina behov, vilka vi sedan efter uppdrag utför.

Närhet: Vi är en hemtjänst nära dig och vi verkar för dig som bor på Södermalm. Genom närhet ökar vi vår tillgänglighet, närvaro och säkerställer punktlighet, som vi vet är viktigt för dig som kund.

amomsorg.se © 2010