Bilder på oss som arbetar kvällar

Vi arbetar kvällar

Sima,

vårdbiträde

Filip, vårdbiträde

Rahel,

vårdbiträde.

Simon,

vårdbiträde.

Vi har ett gemensamt mål!

Att Du ska vara nöjd med våra insatser.

Katharina, vårdbiträde.

Viktor, vårdbiträde.

amomsorg.se © 2010