Personal

     Personal

  • Vår personal har lång erfarenhet inom omsorgen. Flertalet är undersköterskor.


  • Det är viktigt för oss att Du som kund känner att personkemin mellan Dig och vår personal stämmer.


  • Personalkontinuitet är en grundstomme i vår planering, det ska vara så få antal personer.


  • Vi förflyttar oss med cykel mellan våra kunder.


amomsorg.se © 2010