Hemtjänst

Hemtjänst på Södermalm

Vi utför hemtjänst på uppdrag av Stockholm stad och vårt syfte är att förse dig som har fyllt 65 år med Södermalms bästa hjälp i hemmet genom att vara en lokal utförare med en erfaren och kompetent personalstyrka. Vi strävar efter att alltid ge det lilla extra till dig som anlitar oss.

Det är avgörande för oss att du och dina anhöriga känner tillit och trygghet för oss.

amomsorg.se © 2010